Skauti - Židenice
Popisek
Popisek
Popisek
Popisek
Popisek

O našem středisku

Kdo jsme

Naše středisko se plným názvem jmenuje „10. středisko MAFEKING“ a sdružuje dva oddíly – 94. chlapecký oddíl a 30. dívčí oddíl. Dohromady máme kolem stovky členů a naše členská základna vytrvale roste.

Městská část Brno – Židenice nám poskytla k užívání areál dětí a mládeže pod Bílou horou, kde jsou nám k dispozici dvě klubovny, společenský sál, venkovní hřiště a vlastně celá Bílá hora. Obsah naší činnosti je pestrý a všestranný a to zejména proto, že se na jeho utváření podílejí všichni členové. Skaut dává lidem příležitost rozvinout v každém to dobré.

Výroční zprávy

za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015

Naše činnost

Družinové schůzky

Jsou pravidelná setkání 6 až 10 – ti členných skupin vrstevníků pod vedením staršího rádce, který absolvoval rádcovský kurz. „Družinovky“ probíhají jednou týdně v klubovně (viz odkaz na záložku „klubovna“). Termíny družinových schůzek naleznete zde. Náplň schůzek záleží na rádci, obecně lze říci, že členové zde hrají hry o plní jednotlivé body skautské stezky

Oddílové schůzky

Jsou setkání všech členů oddílu bez rozdílu věku (naše středisko má dva oddíly – chlapecký, dívčí), která probíhají vždy první středu v měsíci (v tomto týdnu se nekonají družinovky). Obvykle se „oddílovek“ účastní 20 až 30 členů z každého oddílu. Náplní oddílovém jsou většinou hry a plánování budoucího programu. Každý člen zdarma obdrží oddílový měsíčník čáry vlka, bílý směs.

Výlety

Jednou měsíčně jezdí družiny, oddíly nebo i celé středisko podle ročního období buď na jednodenní výlet do přírody nebo do tělocvičny či na výstavu apod.

Výpravy

Zhruba jednou do měsíce pořádáme třídenní výpravy zejména na do Beskyd, Moravského krasu či na Vysočinu, kde máme střediskovou základnu Chlébské.

Letní tábory

Naše středisko každoročně pořádá dva letní tábory v podsadových stanech – chlapecký a dívčí – v délce dva a tři týdny.

Aktivity pro starší skauty a rovery

Jamboree, roverský kmen, projekty – skautské století, vzdělávání, expedice ( mont. Blanc, Triglav atd.)

Akce pro veřejnost

Dětský den, úklid bílé hory, postavme školu v africe, předvánoční dílny

přidej se!

Ti, co nás podporují
Železářství Barták
Albert
Swiss Garage
MUDr. Ivo Okáč
ing. arch. Radim Musil
Martin Šlesinger
ing. Jiří Flodr