Skauti - Židenice

Klub přátel Junáka při středisku Mafeking Brno

Klub přátel Junáka je sdružením lidí, kteří se rozhodli přihlásit se k myšlenkám skautingu a chtějí podpořit Junáky ve výchově mladé generace. Smyslem klubu je umožnit zapojení do skautského dění širokému okruhu lidí především z řad rodičů, bývalých členů, sympatizantů, ale také aktivních občanů z našeho okolí, kteří jinak se skautingem nemají zkušenost. Členem se může stát každý, kdo sdílí naši touhu formovat budoucnost skrze výchovu mládeže v duchu skautských ideálů.

"Snažte se zanechat svět o trochu lepším, než jak jste jej našli."
Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu

Proč být v klubu?

  • můžete se podílet na činnosti našeho skautského střediska a ovlivnit dění v něm,
  • spojíte se se zajímavými lidmi ze svého okolí a dost možná najdete nové přátele,
  • užijete si občasné akce pro členy klubu,
  • můžete se podělit o své znalosti a dovednosti, např. uspořádat přednášku na klubovně, workshop na táboře, výlet na zvláštní místo, tímto vším můžete inspirovat a obohatit nejen ostatní členy klubu, ale zejména děti a mladé lidi ve středisku,
  • budete mít možnost pomoci s realizací větších akcí pro veřejnost, stavbou tábora nebo i s přípravou náročnějšího programu při běžné činnosti,
  • vyjádříte tak svou podporu skautingu a jeho myšlenkám, pomůžete židenickým skautům v rozvoji do dalších let.

Způsob organizace

Klub přátel skautingu při středisku Mafeking Brno vzniká a zaniká rozhodnutím střediskové rady. Rovněž pravidla fungování klubu a způsob jeho organizace stanovuje středisková rada.

Klub nemá vlastní právní subjektivitu, je neformálním sdružením a je zaštítěn střediskem. Členové klubu mohou, ale nemusejí být registrovanými členy Junáka.

Zájemce se stane členem klubu podáním přihlášky a může se z klubu kdykoliv odhlásit (např. e-mailem). Podmínkou členství je poskytnutí pravidelného finančního příspěvku (daru) na činnost střediska. Výše daru není pevně stanovena, každý může přispět podle svých možností, výši daru můžete také později měnit. V případě bankovního převodu budou dary poukázány na účet střediska č. 215180811/0300, do zprávy napište „své jméno, KLUB“. Dary jsou majetkem střediska a budou v plné výši použity na podporu jeho činnosti. Středisko na požádání vystaví potvrzení o daru pro daňové účely.

Přihláška ke stažení

Online přihláška

přidej se!

Zprávy ze střediska
Nové tábořiště u Kdousova
6.3.2019

Po dlouhém hledání a rozvažování jsme se rozhodli uspořádat letošní letní tábory na novém místě. Našli jsme krásnou a velkou louku poblíž obce Kdousov (okres Třebíč) a podepsali ... [více]

Nová klubovna bude!
01.12.2018

Projekt přestavby mládežnických kluboven pod Bílou horou uspěl v Participativním rozpočtu města Brna. Je to skvělá zpráva a velký úspěch. Moc děkujeme všem, kdo poslali svůj hlas neb... [více]

Projekt nových kluboven
14.11.2018

Jak možná víte, o přízeň veřejnosti se v participativním rozpočtu města Brna uchází i projekt přestavby volnočasových kluboven pod Bílou horou: https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=94... [více]